Home

De Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (VABN) heeft als hoofdtaak om door middel van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en Vlaamse rechtspersonen.

De VABN vervult hiertoe de volgende taken:

– Verlenen van advies aan de Vlaamse Regering om de bestaande boekhoud- en rapporteringsverplichtingen te verfijnen. Dit kan zowel op verzoek van de bevoegde minister, als op eigen initiatief.

– Verlenen van advies aan de Vlaamse Regering bij wijzigingen aan de regelgeving die een impact hebben op de te voeren boekhouding en financiële rapportering.