Adviezen

Advies 2021/1 betreffende de aanleg van een voorziening voor gestandaardiseerde waarborgen ..

Advies 2021/01 – Gestandaardiseerde_Waarborgen_finaal.pdf (85 kB)

Advies 2021/01 betreffende de aanleg van een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen

Advies 2021/01 – niet opgenomen vakantiedagen.pdf (61 kB)

Advies 2018/13 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 5/12/2018.

Trefwoorden: PPS, geherkwalificeerd, ESR, bedrijfseconomisch, financiële lease, aflossingstabel, beschikbaarheidsvergoeding, bruto-investering, intrestlasten, Special Purpose Vehicles

Advies 2018/13 – VABN PPS-constructies.pdf (433 kB)

Advies 2018/12 betreffende het boeken van subsidies die als kapitaaloverdrachten getypeerd worden van 05/12/2018

Trefwoorden: kapitaaloverdrachten, investeringsbijdragen, opschortende voorwaarde, overige kapitaaloverdrachten, bedrijfseconomisch, VAK, VEK, ESR

Advies 2018/12 – VABN kapitaaloverdrachten.pdf (343 kB)

Advies 2018/11 betreffende de boekhoudkundige verwerking van de percelen grond en gebouwen die in eigendom zijn van of waarover zakelijke rechten in hoofde van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschaps / Vlaams Gewest bestaan van 14/11/2018

Trefwoorden: afschrijvingen, buitengebruikstellingen, waardeverminderingsverliezen, fysieke inventaris, kaptialiseerbare en niet-kapitaliseerbare uitgaven, waarderingsmodel, vastgoeddatabank, openingsbalans

Advies 2018/11 boekhoudkundige verwerking vd percelen grond en gebouwen van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest (457 kB)

Memo waarderingsmethodiek (1.38 MB)

Advies 2018/10 bis betreffende het boeken van subsidies die als inkomensoverdrachten worden getypeerd van 27 april 2018 met toevoeging inwerkingtredingsbepaling en aanpassing definitie projectsubsidies 5 december 2018.

Trefwoorden: Inkomensoverdrachten, exploitatiesubsidies, werkingssubsidies, projectsubsidies, uitkeringen, rentesubsidies, prijssubsidies, meerjarige overeenkomst, co-uitvoering, pro-rata aanrekening, bedrijfseconomisch, VAK, VEK, ESR

Advies 2018/10 bis – VABN inkomensoverdrachten (491 kB)

Advies 2018/10 betreffende het boeken van subsidies die als inkomensoverdrachten worden getypeerd van 27 april 2018

Trefwoorden:  inkomensoverdrachten, exploitatiesubsidies, werkingssubsidies, projectsubsidies, uitkeringen, rentesubsidies, prijssubsidies, meerjarige overeenkomst, co-uitvoering, pro-rata aanrekening, bedrijfseconomisch, VAK, VEK, ESR

Advies 2018/10 – VABN betreffende inkomensoverdrachten (490 kB)

Advies 2018/9 betreffende de boekhoudkundige verwerking van werken van burgerlijke bouwkunde die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid van 7 maart 2018

Trefwoorden:  werken burgerlijke bouwkunde; boekhoudkundige verwerking; herwerkte openingsbalans; volledige levenscyclus

Advies 2018/9 betreffende de werken van burgerlijke bouwkunde (1.23 MB)

Advies 2017/8 betreffende het rapporteringssjabloon Vlaamse overheid van 6 december 2017

Trefwoorden: jaarrekening; sjabloon NBB; bedrijfseconomisch; budgettair

Dit advies vervangt het advies 2016/3.

Advies 2017/8 betreffende RAPPORTERINGSJABLOON VLAAMSE OVERHEID van 6 december 2017

Sjabloon: Rapporteringssjabloon

Advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies van 6 december 2017

Trefwoorden: Europese subsidies; beheerder EU-middelen; eindbegunstigde EU-middelen; cofinanciering; pro-rata aanrekening; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

Advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies (128 kB)

Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 8 maart 2017

Trefwoorden: subsidies; werkingstoelagen; pro-rata aanrekening; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen (265 kB)

Advies 2017/5 betreffende de verwerking van subsidies in natura van 8 maart 2017

Trefwoorden: subsidies; in natura; derde-betaler; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14 december 2016

Trefwoorden: voorschotfactuur; vooruitbetaling; bedrijfseconomisch; budgettair; ESR

Advies 2016/4 betreffende de verwerking van voorschotfacturen (250 kB)

Advies 2016/3 betreffende het rapporteringssjabloon Vlaamse overheid van 14 september 2016

Dit advies werd vervangen door het advies 2017/8.

Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14 september 2016

Trefwoorden: renteswaps; ander financieel product; geherkwalificeerd; ESR; bedrijfseconomisch

Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016

Advies 2016/1 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 16 maart 2016

Trefwoorden: publiek-privaat samenwerkingsproject; PPS; geherkwalificeerd; ESR; bedrijfseconomisch;  leasing; bruto-investering; aflossingstabel; beschikbaarheidsvergoeding

Advies 2016/1 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 16 maart 2016

Het sjabloon kan u hier raadplegen.