Privacy en gegevensverwerking

  • Overzicht van de gegevensverwerking

De Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (VABN) verleent advies met betrekking tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en Vlaamse rechtspersonen.

De site “www.vabn.vlaanderen.be” bevat zelf enkel een overzicht van de adviezen en informatie over de werking van de commissie. Ze bevat geen persoonsgegevens, tenzij de naam en voornamen van zowel de actieve leden als de plaatsvervangende leden van de adviescommissie.

U kan zich als burger wel inschrijven op de nieuwsbrief van de adviescommissie. Als u zich inschrijft, moet u uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam en emailadres) registeren zodat wij u volgende nieuwsbrieven kunnen toesturen. Het Departement Financiën en Begroting gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan het beheer van de nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden  niet langer bijgehouden dan nodig voor de doeleinden van de nieuwsbrief. Het Departement FB beschikt binnenkort wel over een nieuw en volledig up to date overzicht/informatiebeheersplan van al haar archieven en hoelang deze gegevens zullen worden bewaard. Bijkomen zal ook de bestemming (bewaren of vernietigen in functie van latere archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden) van deze archieven worden opgenomen.

 

  • Contact voor gegevensverwerking

U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina’s Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens. Voor alle andere soort vragen kan u bij ons terecht via de kanalen vermeld op onze contactpagina.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Departement Financiën en Begroting
t.a.v. Koen Algoed
Koning Albert II-laan 35 bus 61
1030 Brussel

Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be