Samenstelling

Bij de samenstelling van de VABN werd gekozen om zoveel mogelijk actoren te betrekken die in de praktijk betrokken zijn bij de boekhouding en de financiële rapportering van de Vlaamse ministeries, DAB’s en Vlaamse rechtspersonen.

De VABN wordt samengesteld als volgt:

1° een voorzitter, aangeduid door de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, onder de leden van de adviescommissie;

2° één lid wordt aangewezen onder de personeelsleden van de instantie die bevoegd is voor begroting;

3° één lid wordt aangewezen onder de personeelsleden van de instantie die bevoegd is voor de rekeningen;

4° één lid op voordracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR);

5° één lid op voordracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);

6° drie leden op voordracht van het Strategisch Overleg Financiën (SOFI);

7° één lid op voordracht van het Rekenhof;

8° één lid op voordracht van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR);

9° één lid op voordracht van de Inspectie van Financiën (IF);

10° één lid op voordracht van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

Voor elk lid wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

De leden voorgedragen door het INR, het IBR, het Rekenhof en IF zijn niet stemgerechtigd, maar hebben wel een raadgevende stem.

De VABN kan zich op ad hoc basis laten bijstaan door experten indien zij dit noodzakelijk zou achten.

Effectieve leden

Stemgerechtigde leden:

1) Dhr. Kristof Boon, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Dienstencentrum Boekhouding (DCB);

2) Dhr. Frederik Delecluyse, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële operaties;

3) Dhr. Jan Verhoeye, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

4) Mevr. Arlette Corbeels, Strategisch Overleg Financiën;

5) Mevr. Kathleen De Pauw, Strategisch Overleg Financiën;

6) Mevr. Leny De Winter, Strategisch Overleg Financiën.

7) Dhr. Johan De Coster, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accounts.

 

Niet-stemgerechtigde leden:

1) Mevr. Lies Janssen, het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

2) Dhr. Lieven Tydgat, het Rekenhof;

3) Dhr. Lieven Acke, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

4) Dhr. Tony Mortier, de Inspectie van Financiën.

Plaatsvervangers

Stemgerechtigde leden:

1) Mevr. Inge Verstraelen, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties;

2) Mevr. Elien Steurtewagen, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Dienstencentrum Boekhouding;

3) Mevr. Sadi Podevijn, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

4) Dhr. Thomas Poukens, het Strategisch Overleg Financiën;

5) Dhr. Bart Dehaes, het Strategisch Overleg Financiën;

6) Mevr. Claudine Borremans, het Strategisch Overleg Financiën;

7) Dhr. Hein Vandelanotte, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants – IBA

 

Niet-stemgerechtigde leden:

1) Dhr. Diederik Kumps, het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

2) Dhr. Walter Schroones, het Rekenhof;

3) Dhr. Johan Christiaens, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

4) Dhr. Geert De Roover, de Inspectie van Financiën.

Voorzitter

Dhr. Kristof Boon

Secretaris

Dhr. Rudi De Dobbeleer