Vergaderingen

Afhankelijk van de te behandelen thema’s worden extra vergaderingen georganiseerd door de voorzitter.

De vergaderingen van de VABN zijn niet openbaar.

De eerstvolgende vergadering is nog niet bepaald.